temporary stedelijk 3

mogelijkheden

 

Het Stedelijk Museum Amsterdam heeft als doel lang- en kortdurende relaties met bedrijven en particulieren aan te gaan, deze te onderhouden en te ontwikkelen, met als expliciet doel gelden en giften in natura te verwerven. Deze middelen kunnen worden ingezet om de collectie te beheren, te tonen en uit te breiden en om specifieke verdiepende en verbredende programma’s en onderzoek te ontwikkelen.

Uw steun is voor het Stedelijk Museum van groot belang.

Stedelijk Museum Amsterdam,
afdeling Development 
T: 020 5732 735 of 020 5732 675
F: 020 5732789