temporary stedelijk 3

algemene informatie

 

Medio 1996 is door de directie van het Stedelijk Museum en het bestuur van de Vereniging Vrienden besloten om een meer geprofileerd platform voor de samenwerking met het bedrijfsleven te creëren: de Stedelijk Museum Business Club. 

Het lidmaatschap van de SMBC biedt een uitstekende mogelijkheid voor bedrijven om een duurzame relatie met het Stedelijk Museum aan te gaan. 
Met het lidmaatschap van de SMBC geven bedrijven aan daadwerkelijk interesse te hebben in ontwikkelingen binnen de moderne en hedendaagse kunst. Via de SMBC kunnen zij deze betrokkenheid benutten door het Stedelijk te gebruiken bij uitingen en activiteiten op het terrein van imago-ondersteuning, relatie-marketing, personeels-incentives en corporate communicatie.

tel. 020-5732.710
fax 020-5732789
smbc@stedelijk.nl

Bekijk de SMBC ledenlijst