temporary stedelijk 3

stedelijk @ if i can’t dance i don’t want to be part of your revolution

 

Na de geslaagde reeks performances in het publieksprogramma van Temporary Stedelijk 1 en 2 komt Temporary Stedelijk 3: Stedelijk @ nu met een reeks evenementen die het medium van de performance en het brede scala aan kunstenaarsactiviteiten dat daarmee verbonden is, verder uitdiepen.

De evenementen worden georganiseerd in samenwerking met If I Can't Dance, I Don't Want To Be Part Of Your Revolution. Het idee van de performance wordt telkens vanuit een andere invalshoek benaderd: van een traditionele performance tot vormen waarin taal een grotere rol speelt, van de white cube tot de black box, van de openbare ruimte tot de institutionele ruimte. De vele vormen waarin de performancekunst zich tegenwoordig manifesteert, worden zo zichtbaar gemaakt.

Programma:

Performance door Jeremiah Day - 9 en 10 november 2011, 20.00 uur

Class of Masters met Matt Mullican (masterclass) - 22 en 23 januari 2011

Louise Lawler: A Movie Will Be Shown Without The Picture – 12 juni 2012

Keren Cytter: Performance and book launch – 1 juli 2012 (twee maal)

Er zijn deze week geen evenementen.