temporary stedelijk 3

sns reaal fonds hoofdbegunstiger van de blikopeners

 

SNS REAAL Fonds steunt de Blikopeners van het Stedelijk Museum voor een periode van drie jaar. SNS REAAL Fonds steunt hiermee een uniek cultuureducatieprogramma voor jongeren op gebied van actieve cultuurparticipatie. De Blikopeners werken als peer educators bij het Stedelijk Museum met als doel andere jongeren te enthousiasmeren voor kunst, musea en cultuur. Na de succesvolle pilot met de eerste lichting Blikopeners zijn inmiddels veertien nieuwe jongeren in het Stedelijk Museum aan het werk.  

Ann Goldstein, directeur Stedelijk Museum Amsterdam: “We zijn SNS REAAL Fonds zeer dankbaar dat het onze ambitie steunt om jongeren een inspirerende en actieve kennismaking met moderne en hedendaagse kunst te bieden, op een kwalitatief hoogwaardige én originele manier. Wij zetten grootschalig in op het bereik van jongeren die buiten het onderwijs niet op een andere, positieve manier met kunst in aanraking komen. Nu tillen wij de bijzondere formule van Blikopeners naar een hoger plan.” Marie Hélène Cornips, algemeen directeur SNS REAAL Fonds: “Wij vinden nieuwe vormen van cultuureducatie belangrijk. De peer-to-peer formule Blikopeners is daarin uniek.”

Het fenomeen Blikopeners

Blikopeners zijn jongeren in de leeftijd van 15 tot 19 jaar met een frisse kijk op kunst, afkomstig uit Amsterdam en directe omstreken en met verschillende opleidingen en achtergronden. Zij werken in het Stedelijk als peer educators, geven advies aan het museum, organiseren activiteiten voor leeftijdgenoten en geven rondleidingen. Ze zorgen dat jongeren meer vertrouwen krijgen bij het interpreteren van kunst en het vormen van een eigen mening daarover. Musea in het buitenland, zoals de Tate Gallery in Londen en het Whitney Museum in New York, hadden al goede ervaringen met dit soort projecten, door het Stedelijk Museum is het fenomeen ook in Nederland geïntroduceerd. 

Eerste periode afgesloten met publicatie en symposium

De eerste lichting Blikopeners organiseerde succesvolle avonden bij de tentoonstellingen Heilig Vuur. Religie en spiritualiteit in de moderne kunst in De Nieuwe Kerk (2009) en Avant-gardes 1920/1960 in het Van Gogh Museum (2009), met onder meer rondleidingen, workshops, speed dates en performances. Daarna volgden activiteiten tijdens The Temporary Stedelijk en de Museumnacht. De kroon op het werk van de eerste groep was het Blikopenerboek: een verslag, weergave en evaluatie van de eerste anderhalf jaar. Het museum sloot deze periode in oktober 2010 af met een internationaal symposium over de verbinding tussen jongeren en culturele instellingen, met sprekers van onder meer de Tate Gallery, het Whitney Museum, MoMA en Centre Pompidou. 

Veel nieuwe aanmeldingen

De grootste beloning voor het werk van de eerste groep Blikopeners waren de bijna 100 nieuwe aanmeldingen, en het feit dat een nieuwe groep het werk voortzet – jongeren aan wie zij hun ervaringen en opgedane kennis konden overdragen. In september 2010 startte de tweede lichting Blikopeners in de oudbouw van het Stedelijk met rondleidingen en activiteiten. Hun eerste grote event staat gepland tijdens Temporary Stedelijk 2, op 26 mei 2011. 

Blikopeners @ Temporary Stedelijk 2 en in de toekomst

Tijdens Temporary Stedelijk 2 geven de Blikopeners onder meer rondleidingen en workshops. In het volledig heropende museum zullen zij nog meer schitteren. Dan krijgt het museum bovendien een ruimte die wordt geprogrammeerd voor en mét jongeren – een tamelijk unieke situatie. De bijdrage van SNS REAAL Fonds richt zich naast het voortzetten en uitbouwen van Blikopeners ook op de programmering van deze ruimte.

Het Stedelijk Museum heeft met Blikopeners een bijzondere manier gevonden om als culturele instelling beter aansluiting te vinden bij jongeren. Dankzij het project hebben veel jongeren het museum op een andere manier leren kennen en zijn zij enthousiast en geïnteresseerd geraakt in kunst en musea. Niet alleen naar buiten toe is het succesvol en hoopvol voor de toekomst, ook intern brengen de jongeren veel teweeg. Het Stedelijk krijgt een frisse blik op de collectie, het beleid en de organisatie. De jongeren en hun activiteiten zijn een bron van inspiratie en aanleiding voor gesprek en discussie. 

SNS REAAL Fonds en Blikopeners

SNS REAAL Fonds leverde in 2008, naast de Mondriaan Stichting en het VSB Fonds, al een substantiële bijdrage aan het pilotjaar van Blikopeners. SNS REAAL Fonds zet de relatie voort door  nu € 500.000 aan het Stedelijk Museum te doneren voor het cultuureducatieprogramma gericht op jongeren. SNS REAAL Fonds is voor een periode van drie jaar hoofdbegunstiger van de Blikopeners en de programmering van de ruimte voor jongeren. Blikopeners en de speciale ruimte voor jongeren hebben als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een maatschappelijk bewuste en betrokken groep jongeren met een voorbeeldfunctie voor leeftijdsgenoten.